Kategori Siber Güvenliğin Temelleri

DevSecOps Nedir?

DevSecOps yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her adımına güvenlik katmanını dahil ederek hızlı ve güvenli uygulama geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. Development (geliştirme), Security (güvenlik), Operations (operasyon) kavramlarının birleşmesi ile oluşmuştur. DevSecOps ilgili yazılım şirketinin güvenliğe yaklaşımını temsil eder. DevOps süreçlerinde güvenlik tüm…